URZĄDZENIE BIEGU JAŁOWEGO

Urządzenie biegu jałowego pobiera paliwo z ko­mory pływakowej, ą powietrze z kanału przelotowego gaż- nika — poprzez dyszę powietrza oraz spod gardzieli. Roz­pylacz w sąsiedztwie obrzeża przepustnicy w okresie biegu jałowego przepuszcza dodatkowo powietrze rozcieńczające emulsję wydobywającą się przez rozpylacz główny, a pod­czas uchylania przepustnicy rozprasza emulsję umożliwiając szybkie przyspieszanie biegu silnika. Syrena oraz WARTBURG. Wersje gaźnika BVF 362 spotyka się rów­nież w osprzęcie silników samochodów IFA F-8 i P-70. Gaźnik składa się z trzech zasadniczych członów: korpusu (w którym znajduje się przepustnica, wymienna gardziel.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!