PRZEPONOWA POMPKA

Podczas obciążenia silnika i niewielkiej prędkości obrotowej walu kor­bowego, kiedy obie główne przepustnice gaźnika są cał­kowicie uchylone, mieszankę dostarcza tylko kanał /^po­nieważ górna przepustnica // stopnia jest przymknięta. Przeponowa pompka przyspie­szająca spełnia jednocześnie dwa zadania: dostarcza do­datkową dawkę paliwa każdo­razowo w czasie gwałtownego uchylania przepustnic i wzbo­gaca mieszankę, kiedy silnik pracuje z pełnym obciążeniem.Ilość paliwa prze­tłaczana przez pompkę zależy wyłącznie od skoku przepony, ruchową miesza się z powietrzem dopiero w urządzeniu roz­ruchowym .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!