POWIETRZE HAMOWANIA

Powietrzne hamowanie wypływu paliwa; gaź¬niki SOLEX, ZENITH-STROMBERG, G-43, ‘ JIKOV i inne. Wskutek uchylania przepustnicy w gaźniku o stu¬dzience całkowicie otwartej mieszanka gwałtownie ubożeje , w gaźniku o studzience całkowicie zamkniętej () mieszanka wzbogaca się (jak w gaźniku ele¬mentarnym), a w gaźniku z częściowo otwartą studzienką, tj. z powietrznym hamowaniem wypływu paliwa , bez względu na wysokość podciśnienia gardzieli skład mie¬szanki jest w przybliżeniu stały. W tym ostatnim przy¬padku zmiana przepustowości dyszy powietrza zmienia kąt pochylenia krzywej współczynnika nadmiaru powietrza na wykresie A = / (Gpow), a jednoczesna zmiana przepusto¬wości obu dysz powoduje prze¬sunięcie krzywej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!