PODCZAS OBRACANIA SUWAKA

Podczas obra¬cania się suwaka jego ścięcie kolejno odsłania wloty kana¬lików zasilających poszczegól¬nych cylinderków. Wskutek
poosiowego przemieszczania suwaka wydłużają się lub skra¬cają okresy napełniania cylin- derków paliwem, czyli wzrasta lub maleje dawkowanie. Tłocz¬ki sekcji tłoczących są uszczel¬niane i smarowane przez olej doprowadzany pod nadciśnie¬niem przez pomocniczą sekcję tłoczącą pompy wtryskowej.Wtryskiwacz SCHINDELE  o rozpylaczu zam¬kniętym rozprasza paliwo pod ciśnieniem około 50 kG/cm8. Konstrukcja wtryskiwacza zależy od miejsca jego wbudo¬wania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!