KOMPENSACJA

Powoduje to wzrost prędkości przepływu powietrza w sąsiedztwie wylotu rozpylacza, a więc i wzrost podciśnienia, co pociąga za sobą wzbogacenie mieszanki. Nieznaczne wzbogacanie mieszanki pod* czas pracy silnika z | pełnym obciążeniem | zapewnia się przez przymusowe zwężę- nie gardzieli.Kompensacja składu mieszanki przez zmienianie dopływu paliwa do rozpyla­czy, odpowiednio do zmian podciśnienia w gardzieli, daje się zrealizować różnymi sposobami. Prak­tyczne zastosowanie w gaźnikach samochodowych znajdują jednak tylko niżej omówione metody.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!